Site logo

фирмата разработва и произвежда прецизни измервателни уреди – еталони за електроенергия, токови трансформатори, анализатори за трифазни мрежи и коректори на фактора на мощността cos φ

EE-120A-3 (EE-20A-3)
Преносим трифазен източник на ток

EE-120A-3S Portable Three-Phase Current Load
Download the brochure

Приложение

Фиктивният товар се състои от два модула:

– Модул 1 – EE-120A-3 – трифазен генератор на ток до 120A

– Модул 2 – EE-500V-3 – генератор на трифазно напрежение, управляван от модул 1 чрез RS485

Фиктивният товар произвежда трифазни напрежения и токове с изключителни стабилност и измервателна точност. Амплитудата и дефазирането на трите напрежения и токове се регулират поотделно. Стойностите на генерираните напрежения, токове, мощност, фактор на мощността, дефазиране, нелинейни изкривявания и честота се изобразяват на екрана на уреда.