• Български
 • Фирмата разработва и произвежда прецизни измервателни уреди – еталони за електроенергия, токови трансформатори, анализатори за трифазни мрежи и коректори на фактора на мощността cos φ

  Автоматична тестова система
  за проверка на един електромер – трифазен или монофазен

  Automatic test-system for check of one electricity meter
  Download the brochure

  Описание

  Тестовата система TS 120/ 3 представлява регулируем трифазен фиктивен товар и трифазен еталон за енергия, клас 0.05, вградени в един корпус.
  Тестовата система е предназначена за работа в лаборатория и може да се използва самостоятелно за настройка и проверка на един или повече електромери.
  Системата позволява да се проверяват монофазни или трифазни електромери, за активна, реактивна или пълна енергия.
  TS 120/ 3 се управлява от клавиатурата на предния панел, но е напълно управляема и от компютър по RS 232. При наличие на компютър, може да се осъществи напълно автоматичен режим с предварително зададени параметри за програмата.
  Диалогът между тестовата система и компютъра е описан подробно и е на разположение на потребителя, това позволява разработка на собствени програми за настройка на статични електромери.
  Към системата се предлага и сканираща глава, заедно с механика за позициониране.
  Сканиращата глава може да отчита ротациите на диска на индукционните електромери, също така и импулсите на статичните електромери.