• English
 • Български
 • Фирмата разработва и произвежда прецизни измервателни уреди – еталони за електроенергия, токови трансформатори, анализатори за трифазни мрежи и коректори на фактора на мощността cos φ

  TST 3/5 Universal
  УНИВЕРСАЛЕН СТЕНД ЗА ПРОВЕРКА НА ПЕТ ЕЛЕКТРОМЕРА

  Download the brochure

  Общо описание

  Стендът се състои от следните компоненти:

  • Трифазен генератор на напрежение EE-500 V за напрежения до 500Vac;
  • Пет еднакви модула EE-120A, състоящи се от трифазен токов генератор от 1 mA до 120A и еталон за електроенергия клас 0.04;
  • Стойка за окачване на пет електромера със сканиращи глави, електронни четци, тарифи, алармен бутон, лампа;
  • Компютър със софтуер EE за управление, запомняне, търсене в База Данни  и отпечатване на Протоколи.

  Предимства

  • Проверка при затворен U-I мост, без изолиращ токов  трансформатор ;
  • Висока точност– клас 0.04; без допълнителната грешка от  изолиращ токов трансформатор или пад на напрежение;
  • При липса на електромер – без ново свързване, изключва се модулът;
  • Много лек, с модулна структура, лесен за поддържане.