Site logo

фирмата разработва и произвежда прецизни измервателни уреди – еталони за електроенергия, токови трансформатори, анализатори за трифазни мрежи и коректори на фактора на мощността cos φ

RxxP
Преносим уред за проверка и изпитване на водомери

Portable Flow–meter Tester

Download the brochure

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

Преносимите станции за проверка на водомери са независими, високоефективни и прецизни установки, предназначени за бърза проверка на водомери, произведени съобразно ISO 4064 и EN14154. Измерванията могат да се извършат на мястото на експлоатация, без демонтиране на водомера, подлежащ на проверка.

Станциите се състоят от еталонен разходомер, микропроцесорно управляем електронен блок, клавиатура с дисплей и входно-изходни фитинги. Проверката се извършва по обемен сравнителен метод, като високата точност се получава чрез корекции на грешката на еталона в реално време. Измерването се реализира при установена стойност на водния поток („летящ старт“), с което се елиминира грешката при пускане и спиране на водата. Станциите имат температурен сензор за измерване температурата на водата, и манометър за налягането й. Високата разрешаваща способност на еталонния разходомер и режимът „Летящ старт“ позволяват извършване на проверка с минимално количество вода и обуславят много висока производителност на станциите.

При измерванията водомерът, подлежащ на проверка, не се сваля от инсталацията, тъй като станцията се свързва към нея посредством гъвкаво съединение. Резултатите се извеждат на дисплей веднага след приключването на измерването. Импулсите от подлежащи на проверка водомери с импулсен изход се подават към специален вход (наличен само в моделите RXXXPTM). В този случай проверката се извършва автоматично.

Станциите за проверка могат да работят с външно мрежово захранване 220 V или с акумулаторна батерия. По заявка на клиента станциите могат да се доставят със свидетелства за калибриране по разход, температура и налягане.

RXXXP ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  R25P R212P
Обхват 0.05 m3/h up to 5.0 m3/h 0.120 m3/h up to 12 m3/h
Точност* 
≤ ± 1.0% 0.05 m3/h up to 0.20 m3/h 0.120 m3/h up to 0.280 m3/h
≤ ± 0.4% 0.20 m3/h up to 5.0 m3/h 0.280 m3/h up to 12.0 m3/h
Еталонен разходомер Механичен тип Механичен тип
Температура на водата max 30°C max 30°C
Налягане max 10 bar max 10 bar
Дисплей LCD-буквено цифров 4 реда,
20 символа
LCD-буквено цифров 4 реда,
20 символа
Клавиатура  10 цифрови и 5 командни бутона 10 цифрови и 5 командни бутона
Точност на температурния сензор ± 1°C ± 1°C
Акумулатор  6 V /4.5 Ah 6V /4.5 Ah
Работа с акумулатор min 35h min 35h
Време за заряд 10 h 10 h
Съединения R¾“ резбови R1¼“ резбови
Размери (см) 43/ 25/ 35 50/ 31/ 46
Тегло max 7 kg max 15 kg

* За температура на водата до 30°С и околна температура до 40°С

>