Site logo

фирмата разработва и произвежда прецизни измервателни уреди – еталони за електроенергия, токови трансформатори, анализатори за трифазни мрежи и коректори на фактора на мощността cos φ

RxxxPTM
Преносим уред за проверка и изпитване на водомери

Portable Flow–meter TesterPortable Flow–meter Tester
Download the brochure

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

Преносимите станции за проверка на водомери са независими, високоефективни и прецизни установки, предназначени за бърза проверка на водомери, произведени съобразно ISO 4064 и EN14154. Измерванията могат да се извършат на мястото на експлоатация, без демонтиране на водомера, подлежащ на проверка.

Станциите се състоят от еталонен разходомер, микропроцесорно управляем електронен блок, клавиатура с дисплей и входно-изходни фитинги. Проверката се извършва по обемен сравнителен метод, като високата точност се получава чрез корекции на грешката на еталона в реално време. Измерването се реализира при установена стойност на водния поток („летящ старт“), с което се елиминира грешката при пускане и спиране на водата. Станциите имат температурен сензор за измерване температурата на водата, и манометър за налягането й. Високата разрешаваща способност на еталонния разходомер и режимът „Летящ старт“ позволяват извършване на проверка с минимално количество вода и обуславят много висока производителност на станциите.

При измерванията водомерът, подлежащ на проверка, не се сваля от инсталацията, тъй като станцията се свързва към нея посредством гъвкаво съединение. Резултатите се извеждат на дисплей веднага след приключването на измерването. Импулсите от подлежащи на проверка водомери с импулсен изход се подават към специален вход (наличен само в моделите RXXXPTM). В този случай проверката се извършва автоматично.

Станциите за проверка могат да работят с външно мрежово захранване 220 V или с акумулаторна батерия. По заявка на клиента станциите могат да се доставят със свидетелства за калибриране по разход, температура и налягане.

RXXXPTM ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  R23PTM R25PTM R212PTM
Обхват 0.012 m3/h ÷ 3.0 m3/h 0.030 m3/h ÷ 6.0 m3/h 0.06 m3/h ÷ 12.0 m3/h
Точност* 
≤± 1% 0.012 m3/h ÷ 0.03 m3/h 0.030 m3/h ÷ 0.06 m3/h 0.060 m3/h ÷ 0.12 m3/h
≤± 0.4% 0.03 m3/h ÷ 0.15 m3/h 0.060 m3/h ÷ 0.250 m3/h 0.12 m3/h ÷ 0.40 m3/h
≤±0.25% 0.15 m3/h ÷ 3.0 m3/h 0.250 m3/h ÷ 6.0 m3/h 0.40 m3/h ÷ 12.0 m3/h
Еталонен разходомер Магнитоиндуктивен Магнитоиндуктивен Магнитоиндуктивен
Налягане Max 10 bar Max 10 bar Max 10 bar
Дисплей LCD-буквено цифров 4 реда, 20 символа LCD-буквено цифров 4 реда, 20 символа LCD-буквено цифров 4 реда, 20 символа
Клавиатура 10 цифрови и 5 командни бутона 10 цифрови и 5 командни бутона 10 цифрови и 5 командни бутона
Честота на входните импулси за импулсния вход 2 kHz max 2 kHz max 2 kHz max
Точност на температурния сензор ± 1°C ± 1°C ± 1°C
Интерфейс RS232 за данните от измерването (опция) RS232 за данните от измерването (опция) RS232 за данните от измерването (опция)
Акумулатор 12 V / 7.5 Ah 12 V / 7.5 Ah 12 V / 7.5 Ah
Работа с акумулатор min 12 hours min 12 hours min 12 hours
Адаптер 90 V to 260 V AC/15 V DC/4.0 A 90 V to 260 V AC/15 V DC/4.0 A 90 V to 260 V AC/15 V DC/4.0 A
Съединения R½” (R¾”) threaded R¾” threaded R1” threaded
Размери 430 x 250 x 350 mm 430 x 250 x 350 mm 430 x 250 x 350 mm
Тегло Max. 12 kg Max. 12 kg Max. 12 kg
Работна температура на водата max. 55°C max. 55°C max. 55°C
Работна температура на въздуха max 40°C max 40°C max 40°C
Условия за съхранение и транспорт Температура на въздуха 0°C до 50°C; да не се подлага на вибрации Температура на въздуха 0°C до 50°C; да не се подлага на вибрации Температура на въздуха 0°C до 50°C; да не се подлага на вибрации

* Референтни условия:
– температура на водата 20°C ± 2°C
– температура на въздуха 20°C ± 5°C

>