• Български
 • Фирмата разработва и произвежда прецизни измервателни уреди – еталони за електроенергия, токови трансформатори, анализатори за трифазни мрежи и коректори на фактора на мощността cos φ

  PEWM-3C-1
  Преносим монофазен еталон за енергиа клас 0.2

  PEWM-3C-1PEWM-3C-1 Portable single-phase energy standard class 0.1 or 0.2
  Download the brochure

  Приложение

  Еднофазният еталон за енергия PEWM-3C-1 се използва за изпитване на мястото на експлоатация на всички видове еднофазни електромери – механични и статични, за активна, реактивна или привидна енергия. Заедно с това се мерят напрежение и ток. Токът може да се мери с токови клещи до 120A или 150A, компенсирани електронно. Определя се грешката на електромера. Оборотите на диска/импулсите от електромера се отчитат с универсална сканираща глава (тип EH 11) или ръчно, зададени от ръчен бутон. Сканиращата глава работи както с черни или червени белези на диска, така и със светлинни импулси от статични електромери (прости или модулирани). Изпитват се и показващите устройства на електромерите чрез задаване на определено количество енергия.

  Други функции на уреда са изобразяване на стойностите на ток, напрежение, фазова разлика, мощност, cos Greek phi Didot.svg, измерване на нелинейни изкривявания; осцилограми в реално време на два входни сигнала (двулъчев осцилоскоп).

  PEWM-3C-1 изобразява също дата и време на измерването. Тези данни се съхраняват заедно с резултатите от измерването. Уредът се захранва от напрежението на измерваната верига в изключително широки граници, или от допълнително мрежово захранване. Куфарът е защитен с гумен калъф срещу удар и падане. В енергонезависима памет могат да бъдат запомнени и прехвърлени в компютър през RS 232 200 екрана с данни за грешка или от общи измервания в мрежата. Програмното осигуряване PEWM-3C-1 работи в среда Windows (XP, Vista, Windows7 или 8). То създава база отчетени данни и може да осъществи търсене по различни критерии, и отпечатване на протокол.