• Български
 • Фирмата разработва и произвежда прецизни измервателни уреди – еталони за електроенергия, токови трансформатори, анализатори за трифазни мрежи и коректори на фактора на мощността cos φ

  PEWM-3A
  Трифазен еталон за електрическа енергия клас 0.05

  PEWM-3A
  Download the brochure

  Приложение

  Трифазният еталон PEWM-3A е предназначен за метрологична проверка на всички видове електромери на мястото на експлоатация. Токът може да бъде директно (с разкъсване на веригата) в два обхвата (до 12 А или до 120 А). Възможно е измерване с помощта на токови клещи до 100 А. Токовите клещи са електронно компенсирани.

  Класът на точност на PEWM-3A е 0.05 при директно мерене на ток. При използване на токови клещи се постига клас на точност 0.2. Оборотите на диска или импулсите от електромера се броят със сканираща глава или ръчно, с помощта на функционален бутон. Могат да бъдат проверени и броячните регистри на електромера. Изображението върху екран на векторната диаграма и числените стойности на ток, напрежение и фазова разлика дават възможност на оператора да открива грешки при свързването на веригата. Други възможности на уреда са измерване на мощност, фазова разлика и хармоничен състав, и изобразяване върху екран на осцилограмите на напрежението или тока.