• English
 • Български
 • Фирмата разработва и произвежда прецизни измервателни уреди – еталони за електроенергия, токови трансформатори, анализатори за трифазни мрежи и коректори на фактора на мощността cos φ

  EE-120A-3S + EE-500V-3
  Трифазен еталон за енергия клас 0.04 с източник на ток + Трифазен генератор на напрежение

  EE-sysytem
  Download the brochure

  Общо описание

  Изпитвателната уредба EE се използва за изпитване на всички видове електромери на мястото на експлоатация или при лабораторни условия.

  Състои се от два модула:

  – EE-120A-3S-Color – трифазен генератор на ток до 120A и еталон за електроенергия клас 0.04;

  – EE-500V-3 – трифазен генератор на напрежение до 500V, управляван от модул 1 през RS485.

  Фиктивният товар генерира трифазни напрежения и токове с изключително висока стабилност и точност. Със системата могат да бъдат извършвани изпитванията: грешка на електромера, отчитане от показващото устройство, работа без товар и пусков ток. С помощта на токови клещи до 120 А се извършва лесно пълен анализ на товара на трифазната мрежа – токове, напрежения, ъгли, мощности, хармоничен състав и форма на сигналите. Могат да се измерят също така и параметрите на токовите трансформатори.

  Резултатите от изпитването се прехвърлят във флаш памет или SD карта. На екрана на уреда могат да се видят 100 запомнени файла данни, които да бъдат прехвърлени на персонален компютър. Програмното осигуряване работи в среди Windows XP, Windows 7, 8, 10.