• English
 • Български
 • Фирмата разработва и произвежда прецизни измервателни уреди – еталони за електроенергия, токови трансформатори, анализатори за трифазни мрежи и коректори на фактора на мощността cos φ

  EE-120A-3 + EE-500V-3
  Преносим трифазен товар за ток и напрежение

  EE-sysytem

  Download the brochure

  Описание

  Фиктивният товар се състои от два модула:
  – Модул 1 – EE-120A-3 – трифазен генератор на ток до 120A
  – Модул 2 – EE-500V-3 – генератор на трифазно напрежение, управляван от модул 1 чрез RS485
  Фиктивният товар произвежда трифазни напрежения и токове с изключителни стабилност и
  измервателна точност. Амплитудата и дефазирането на трите напрежения и токове се регулират
  поотделно. Стойностите на генерираните напрежения, токове, мощност, фактор на мощността,
  дефазиране, нелинейни изкривявания и честота се изобразяват на екрана на уреда.