Site logo

фирмата разработва и произвежда прецизни измервателни уреди – еталони за електроенергия, токови трансформатори, анализатори за трифазни мрежи и коректори на фактора на мощността cos φ

EE-120A-3 + EE-500V-3
Преносим трифазен товар за ток и напрежение

EE-sysytem

Download the brochure

Описание

Фиктивният товар се състои от два модула:
– Модул 1 – EE-120A-3 – трифазен генератор на ток до 120A
– Модул 2 – EE-500V-3 – генератор на трифазно напрежение, управляван от модул 1 чрез RS485
Фиктивният товар произвежда трифазни напрежения и токове с изключителни стабилност и
измервателна точност. Амплитудата и дефазирането на трите напрежения и токове се регулират
поотделно. Стойностите на генерираните напрежения, токове, мощност, фактор на мощността,
дефазиране, нелинейни изкривявания и честота се изобразяват на екрана на уреда.