Site logo

фирмата разработва и произвежда прецизни измервателни уреди – еталони за електроенергия, токови трансформатори, анализатори за трифазни мрежи и коректори на фактора на мощността cos φ

Тестер за проверка на токови трансформатори

Current Transformer Tester
Download the brochure

ПРИЛОЖЕНИЕ И КРАТКО ОПИСАНИЕ

Изпитвателната уредба CTS-1 служи за прецизна проверка на основните параметри – коефициент на трансформация и ъгъл на дефазиране на всички видове токови трансформатори според изискванията на стандарт IEC 44-1/ 1996. Уредбата се предлага на модули, които могат да се фиксират на количка; това позволява измерванията да се провеждат както в лаборатория, така и на място. Модулите се предлагат във варианти до 1000А (CTS-1/1000) и до 3000А (CTS-1/3000).

С уредбата CTS-1 може също така да се извърши размагнитване на токовия трансформатор, да се осигури натоварване при различни стойности на cos φ и S (пълна мощност), да се измерят и индицират стойностите на Z-товара и др.

Уредбата работи както в ръчен режим, така и с управление от компютър по RS 232. При наличие на компютър може да се използва напълно автоматичен режим на работа, с предварително зададени параметри.

Изпитвателната уредба CTS-1 се състои от четири основни модула:

  • Програмируем генератор на ток до 1000А (3000А);
  • Прецизен измерител (клас 0.01) на параметрите на токовия трансформатор;
  • Еталонен компенсиран токов трансформатор с подобхвати;
  • Z-товар – за натоварване с мощност от 1 VA до 60 VA, при cos φ=1 и 0.8.

Всеки един от модулите на системата е самостоятелен уред и може да се закупи поотделно.