Site logo

фирмата разработва и произвежда прецизни измервателни уреди – еталони за електроенергия, токови трансформатори, анализатори за трифазни мрежи и коректори на фактора на мощността cos φ

Стационарни стендове
за проверка на водомери и разходомери

Water Meter Test BenchWater Meter Test Bench
  

Конфигурация

Еталонни – везни, кориолисови разходомери, електромагнитни разходомери

Режим на проверка – Летящ старт, Старт/Стоп

До 10 бр. Импулсни входове за проверка н водомери и разходомери с импулсен изход.

Помпи с честотно управлуние

Възможност за подаване на вода от съд под налягане

Долна граница на разхода – 5 l/h

Горна граница на разхода . по заявка на клиента

Компютърно управление на стенда и на процеса на измерване

Точност на еталонните разходомери ≤±0.2%

Калибриране на еталонните разходомери в лабораторията на ЕМСИСТ

Всички елементи в контакт с вода са от неръждаеми материали


screen

screen2

БИМ 2014

DN15÷DN50

5 л/ч ÷ 40 м3

5 бр.

Везна 150 кг

Везна 600 кг

stend-BIM-2014_3

БИМ 2014

DN15÷DN65

5 л/ч ÷90 м3

6 бр.

До 90°C

За одобряване на тип

За тестове за издръжливост

stend-BIM-2014_2 

БИМ 1999

DN15÷DN50

6 л/ч ÷30 м3

10 бр.

За топломери

stend-BIM-1999