Site logo

фирмата разработва и произвежда прецизни измервателни уреди – еталони за електроенергия, токови трансформатори, анализатори за трифазни мрежи и коректори на фактора на мощността cos φ

Стационарен стенд
за проверка и изпитване на 5, 10 или 20 трифазни / монофазни електромери

СТАЦИОНАРЕН СТЕНД ЗА ПРОВЕРКА И ИЗПИТВАНЕ НА ТРИФАЗНИ / МОНОФАЗНИ ЕЛЕКТРОМЕРИ

Download the brochure

Кратко описание

Стендът за проверка и изпитване на електромери може да се управлява в ръчен режим или да се осъществи напълно автоматизирана проверка на монтираните електромери при управление от компютър и с предварително зададени точки за извършване на проверка. Провеждат се следните видове проверка:

 • Проверка за самоход
 • Проверка по отношение на грешката при различни стойности на тока и cosφ
 • Проврка на прага на задействане
 • Проверка на показващите устройства по тарифи

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ


В състава на стенда за проверка влизат:

 • Трифазен / еднофазен еталон за енергия
 • Цифрови индикатори за грешката
 • Трифазен / еднофазен фиктивен товар
 • Универсални сканиращи глави с механика за позициониране
 • Разделителен напрежителен трансформатор клас 0.1
 • Механична конструкция за закрепване на електромерите
 • Компютър с печатащо устройство

Трифазен / еднофазен еталон за енергия

 • клас на точност 0.02 или 0.05
 • генерира еталонни изходни импулси с честота, пропорционална на измерената енергия
 • осъществява режим “дозиране на енергия”
 • връзка с компютър

Регулируем трифазен / еднофазен фиктивен товар

 • цифров синтез на изходните синусоиди
 • изходна мощност 150/300/600 VА в зависимост от броя на електромерите
 • напрежение 30 V ÷ 300 V регулируемо през 0.1 V
 • ток 0.001 А ÷ 120 А регулируем през 0.001 А, 0.01 А , 0.1 А и 1 А
 • фазова разлика 0° ÷ 360° с регулиране през 0.1о
 • стабилност < 0.1%
 • управлява се от компютър

Универсална сканираща глава

 • отчита преминаванията на белега на диска при електромеханични, или просветванията на светодиодите при статични електромери
 • чувствителността на отчитане се регулира с потенциометър
 • импулсен изход и светлинна индикация за отчетените импулси

Индикация на грешката

 • седемпозиционен светодиоден индикатор
 • функционални бутони за ръчно опериране
 • връзка към компютър чрез RS485
 • два импулсни изхода – от сканиращата глава и еталона за енергия

Механична конструкция

 • конструкция за окачване на електромерите
 • механизми за закрепване и позициониране на сканиращите глави
 • автоматично или ръчно свързване на връзките към кабелите за тока и напрежението

Изолиращ трансформатор по напрежение

 • използва се при проверка на електромери с връзка между токовата и напрежителната вериги
 • клас на точност 0.1
 • десет или двадесет изходни намотки

Компютърни програми

 • Управление на фиктивния товар
 • прехвърляне на данни от аритметичното устройство за грешката
 • прехвърляне на информация от и към еталона за енергия
 • управление на режима на изпитване
 • индикация на измерените стойности и на грешката
 • издаване на протокол
 • архивиране
 • полуавтоматичен режим на изпитване