• Български
 • Фирмата разработва и произвежда прецизни измервателни уреди – еталони за електроенергия, токови трансформатори, анализатори за трифазни мрежи и коректори на фактора на мощността cos φ

  Стационарен стенд
  за проверка и изпитване на 5, 10 или 20 трифазни / монофазни електромери

  СТАЦИОНАРЕН СТЕНД ЗА ПРОВЕРКА И ИЗПИТВАНЕ НА ТРИФАЗНИ / МОНОФАЗНИ ЕЛЕКТРОМЕРИ

  Download the brochure

  Кратко описание

  Стендът за проверка и изпитване на електромери може да се управлява в ръчен режим или да се осъществи напълно автоматизирана проверка на монтираните електромери при управление от компютър и с предварително зададени точки за извършване на проверка. Провеждат се следните видове проверка:

  • Проверка за самоход
  • Проверка по отношение на грешката при различни стойности на тока и cosφ
  • Проврка на прага на задействане
  • Проверка на показващите устройства по тарифи

  ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ


  В състава на стенда за проверка влизат:

  • Трифазен / еднофазен еталон за енергия
  • Цифрови индикатори за грешката
  • Трифазен / еднофазен фиктивен товар
  • Универсални сканиращи глави с механика за позициониране
  • Разделителен напрежителен трансформатор клас 0.1
  • Механична конструкция за закрепване на електромерите
  • Компютър с печатащо устройство

  Трифазен / еднофазен еталон за енергия

  • клас на точност 0.02 или 0.05
  • генерира еталонни изходни импулси с честота, пропорционална на измерената енергия
  • осъществява режим “дозиране на енергия”
  • връзка с компютър

  Регулируем трифазен / еднофазен фиктивен товар

  • цифров синтез на изходните синусоиди
  • изходна мощност 150/300/600 VА в зависимост от броя на електромерите
  • напрежение 30 V ÷ 300 V регулируемо през 0.1 V
  • ток 0.001 А ÷ 120 А регулируем през 0.001 А, 0.01 А , 0.1 А и 1 А
  • фазова разлика 0° ÷ 360° с регулиране през 0.1о
  • стабилност < 0.1%
  • управлява се от компютър

  Универсална сканираща глава

  • отчита преминаванията на белега на диска при електромеханични, или просветванията на светодиодите при статични електромери
  • чувствителността на отчитане се регулира с потенциометър
  • импулсен изход и светлинна индикация за отчетените импулси

  Индикация на грешката

  • седемпозиционен светодиоден индикатор
  • функционални бутони за ръчно опериране
  • връзка към компютър чрез RS485
  • два импулсни изхода – от сканиращата глава и еталона за енергия

  Механична конструкция

  • конструкция за окачване на електромерите
  • механизми за закрепване и позициониране на сканиращите глави
  • автоматично или ръчно свързване на връзките към кабелите за тока и напрежението

  Изолиращ трансформатор по напрежение

  • използва се при проверка на електромери с връзка между токовата и напрежителната вериги
  • клас на точност 0.1
  • десет или двадесет изходни намотки

  Компютърни програми

  • Управление на фиктивния товар
  • прехвърляне на данни от аритметичното устройство за грешката
  • прехвърляне на информация от и към еталона за енергия
  • управление на режима на изпитване
  • индикация на измерените стойности и на грешката
  • издаване на протокол
  • архивиране
  • полуавтоматичен режим на изпитване