• Български
 • Фирмата разработва и произвежда прецизни измервателни уреди – еталони за електроенергия, токови трансформатори, анализатори за трифазни мрежи и коректори на фактора на мощността cos φ

  Автоматична тестова система
  за проверка на един монофазен електромер

  Automatic test-system for check of one electricity meter

  Download the brochure

  Описание

  Стендът TST 1/ 20 позволява едновременна проверка на 20 броя монофазни електромери – статични или индукционни, клас 0.5S, 1.0 или 2.0.

  Стендът се изработва според изискванията на стандарт IEC736 (Тестово оборудване за проверка на електромери) БДС EN 61036+A1 (Статични, активна енергия клас 1 и 2); БДС EN 61268 (Статични, реактивна енергия клас 2 и 3); БДС EN60521 (Променливотокови електромери класове 0.5, 1 и 2); БДС EN 60687 (Статични, активна енергия клас 0.2S и 0.5S).