Site logo

фирмата разработва и произвежда прецизни измервателни уреди – еталони за електроенергия, токови трансформатори, анализатори за трифазни мрежи и коректори на фактора на мощността cos φ

Еталони за електроенергия

Тестване на електроуреди

В производствената гама влизат както високопрецизни еталони за електроенергия, предназначени за работа в метрологични лаборатории, така и проверочни преносими еталони за проверка на място на електромери и свързаните с тях токови трансформатори – както поотделно, така и без разкачане на веригата.


  • /
  • /
  • /
  • /
  • /
  • /