• English
 • Български
 • Фирмата разработва и произвежда прецизни измервателни уреди – еталони за електроенергия, токови трансформатори, анализатори за трифазни мрежи и коректори на фактора на мощността cos φ

  NET VISION 2010
  Трифазен мрежов анализатор


  netvision2010


  Download the brochure

  Приложение

  NET VISION 2010 е предназначен за бързо, лесно и точно определяне на параметрите на трифазна мрежа. Уредът измерва едновременно трите фази на напрежението и един ток с токова клещи до 100А или до 1000А. Изчисляват се ефективни, максимални стойности, ъгъл на дефазиране, активна и реактивна мощност, посока на въртене, хармоници и др. Изчертава се векторна диаграма и форма на сигналите. Предимство на уреда е, че може да се захранва от измервателната верига, когато има приложено напрежение.