• English
 • Български
 • Фирмата разработва и произвежда прецизни измервателни уреди – еталони за електроенергия, токови трансформатори, анализатори за трифазни мрежи и коректори на фактора на мощността cos φ

  В областта на измерването на електрическа енергия и параметрите на преносните мрежи фирмата разработва и произвежда прецизни измервателни уреди.

  Разработваме и произвеждаме и водомерни стендове и преносими тестери за проверка на водомери.

  За нас
  ISO certified

  ЕМСИСТ-6 ООД е учредена през 1992 г. в София от високо квалифицирани инженери по електроника и уредостроене с дългогодишен опит в развойна дейност по изчислителна техника, разработват еталонни измервателни уреди за проверка и калибриране на електромери и за проверка на водомери.

  Вижте още

  Електроуреди

  В производствената гама влизат високопрецизни еталони за електроенергия, предназначени за работа в метрологични лаборатории, проверочни преносими еталони за проверка на място на електромери и свързаните с тях токови трансформатори – както поотделно, така и без разкачане на веригата.

  Вижте още

  Лаборатории

  В ЕМСИСТ-6 ООД се създадоха и функционират лаборатории за проверка и калибриране на средства за измерване, които отговарят на всички международни стандарти и нормативни изисквания в областта си на приложение и притежават сертификати, даващи им правото да извършват съответните измервания.

  Вижте още